Vilsandi Vabatahtlik Päästekeskus

– tuletõrjeleader verti

– merepääste

– rannastpääste

– esmaabi

Serifitseerituid: I astme tuletõrjuja – 1, I astme merepäästja – 1, II astme merepäästja – 3, baastasemel esmaabiandja – 13.

 

Eesti Priitahtliku Päästeliidu liige vt ka  http://www.rescue.ee/vabatahtlikud/

TV3 “Heaujumine”  http://www.tv3play.ee/play/322662/ 

http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=2550&page=3452&action=article&

http://www.mereblog.com/2013/06/18/merepaaste-tohustamiseks-solmiti-kokkuleppeid/