Ühendusest

Eduka Elukorralduse Edendajate Ühendus (MTÜ) on kutsutud ellu 2007.aastal, et koondada ja viia inimesteni ideid, mõtteid ja tegutsemisviise, mis aitaksid elus hästi hakkama saada. Meie MTÜ tegevus on suunatud nii üksikisikule ja igale perele kes otsib viise oma elukorralduse edendamiseks kui kohalikele omavalitsustele (just nende ülesandeks on korraldada kohalikku elu) ning mittetulundus- ja äriühingutele. Koondame ja edastame ideid eesmärgiga võimaldada saavutada ning toetada inimese oskusi saavutamaks õnnelikum ja rahuldavam elukorraldus. Just oskus mõista elukeskkonda, käia ümber oma eelarvega ja võime sobitada soove ja võimalusi, loob eeldused õnnelike inimeste eksisteerimiseks.

Eduka Elukorralduse Edendajate Ühenduse põhitegevuseks on inimeste, nii ametiisikute nende töös ühiskonna heaks kui eraisikute nende töö- ja eraelu edukale teele viimisel, abistamine Eduka Elukorralduse Edendajate Ühenduse eesmärkide raames. Peamiste vahenditena meie eesmärkide elluviimiseks näeme  õpikute ja käsiraamatute väljaandmist, koolituste korraldamist ja personaalset nõustamist.

Eduka Elukorralduse Edendajate Ühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikme taotlus tuleb esitada lihtkirjaliku avaldusena kus on ära märgitud taotleja isikuandmed, soov MTÜ liikmeks astuda ja visioon oma tegevusest MTÜ eesmärkide elluviimisel osaleda või nende elluviimisele kaas aidata. Taotlusel peab olema ära märgitud ka kinnitus, et taotleja on tutvunud ja valmis järgima MTÜ põhikirja. Liikme vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus ning annab sellest taotlejale teada.